Związek Pracodawców Mentor Biznesu

Łączymy firmy interesujące się rozwojem, promocją wśród ponad 6000 zrzeszonych przedsiębiorców w całej Polsce, cyklicznymi spotkaniami z przedstawicielami administracji rządowej najwyższego i regionalnego szczebla, głosem w Radzie Dialogu Społecznego, wsparciem silnego partnera między innymi w procesach legislacyjnych, uzupełnieniem braków kadrowych, legalizacją pobytu cudzoziemców oraz prowadzeniem negocjacji ze związkami zawodowymi.
Swietłana Walczak
Dlaczego warto przyłączyć się do nas?

Jako Związek Pracodawców Mentor Biznesu

Swietłana Walczak podczas inauguracji
Odtwórz wideo

Cele i zadania związku

Jesteś zainteresowany przystąpieniem do Związku? Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Zostaw do siebie kontakt, a do Ciebie oddzwonimy!